Thursday Feb 03, 2022

Trendy v odbornom vzdelávaní Január 2022

Podcast je súčasťou internetového mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní, ktorý vydáva ŠIOV (www.siov.sk).

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013