Thursday Feb 03, 2022

Trendy v odbornom vzdelávaní Január 2022

Podcast je súčasťou internetového mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní, ktorý vydáva ŠIOV (www.siov.sk).

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean